سلام به همه هوای پاکیهای خوب و دوست داشتنی – قراره که تو این سایت کلی مطلب خوب بزاریم و یه قول و قرارهایی به هم بدیم که یه فکری و چاره ای در حد توان خودمون واسه این هوای آلوده شهرمون بکنیم تا شاید حدااقل بتونیم یه هوای تمیز که حداقل نیاز هر موجود […]